Deelnemersvoorwaarden Goudse Keramiekdagen

 • De Goudse Keramiekdagen worden elk jaar gehouden op (donderdag) Hemelvaartsdag en de vrijdag daarna. De keramisten die aan de Goudse Keramiekdagen deelnemen, zijn door de organisatie uitgenodigd om zich in te schrijven, of hebben zich op eigen initiatief aangemeld.
 • De kandidaat-deelnemer schrijft in via een digitaal inschrijfformulier en voegt 5 foto’s bij, waarvan tenminste één foto van een kraam bij een vorige keramiekmarkt of een proefopstelling thuis of op school. Ook verzorgt hij/zij digitaal een CV en een beknopte beschrijving van het werk. Elk jaar zal de uiterste inschrijfdatum bekend gemaakt worden.
 • De ingeschreven keramisten krijgen bericht of zij door de selectiecommissie zijn toegelaten of afgewezen. Tegen de beslissing van de selectiecommissie is geen beroep mogelijk. De inschrijving is pas definitief als de factuur voor deelname is betaald en de deelnemer deelname digitaal heeft bevestigd. Bij niet verschijnen, dan wel bij annulering na 15 maart, is geen restitutie van het factuurbedrag mogelijk.
 • De deelnemer krijgt een marktkraam ter beschikking van circa 1.20 x 4 meter, afgedekt met een neutraal bovenzeil. Auto’s kunnen niet op de markt blijven staan. Ze dienen op beide ochtenden voor 10 uur weg te zijn. U kunt deze bijvoorbeeld parkeren op een daarvoor aangewezen terrein. Hierover verschijnt nadere informatie.
 • De kramen worden op beide dagen vanaf 07.00 uur door medewerkers van de organisatie toegewezen in een sector op de Markt. De keramist zoekt daarna binnen die sector een kraam uit. Wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • De deelnemers verplichten zich tijdig aanwezig te zijn, zodat de stands op beide ochtenden om uiterlijk 10.00 uur zijn ingericht. Het is de deelnemer niet toegestaan de stand of de aangewezen plaats voortijdig te verlaten. Beide dagen gaat de markt door tot 17.00 uur. In de kraam moet op een door de organisatie aangeduide plaats een door de organisatie verstrekte speciale kaart met deelnemersnummer en naam bevestigd worden. Deze kaart blijft bevestigd aan de kraam gedurende twee dagen, zodat de deelnemer de tweede dag op dezelfde plek staat in de toegewezen sector.
 • In de stand mag de deelnemer uitsluitend eigen werkstukken die onder de noemer keramiek vallen uitstallen en te koop aanbieden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor werk in de stand van de markt te verwijderen, wanneer dat niet overeenkomt met de kwaliteit, zoals die bij inschrijving is weergegeven op de foto’s.
 • De deelnemer levert donderdag tussen 8.00 en 10.00 uur een werkstuk in voor de overzichtsexpositie. Dit werkstuk wordt tentoongesteld aan het publiek en tevens beoordeeld door een vakjury, die jaarlijks door de organisatie wordt samengesteld. Het oordeel van de jury is bindend. De winnaar van de eerste prijs wordt voor het volgende festival uitgenodigd zitting te nemen in de vakjury.
 • Deelname aan de Goudse Keramiekdagen en de daaraan verbonden activiteiten zijn geheel voor eigen risico. Het bestuur van de stichting Gouda Keramiekstad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (zoals stormschade, schade veroorzaakt door bezoekers en/of andere deelnemers), voortvloeiend uit deelname aan het evenement en de daarmee verbonden activiteiten.
 • Door inschrijving als deelnemer verklaart de deelnemer zich akkoord met deze deelnemersvoorwaarden.

Start typing and press Enter to search