Stichting Gouda Keramiekstad

pottenbakkersmarkt-gouda

Ook de Pottenbakkersmarkt kon het marktplein vullen

Het ‘Pottenbakkersfestival’ ontstond 39 jaar geleden, toen een aantal zakenlieden in Gouda vond dat er niet genoeg activiteiten in de stad plaatsvonden. Zij zochten naar iets dat veel publiek zou trekken en dat typisch bij de stad Gouda hoorde. Dat was snel gevonden; Gouda heeft altijd een zeer bloeiende pottenbakkersindustrie gehad.
De stichting Gouds Pottenbakkersfestival is in 1976 opgericht en heeft, zoals verwoord in de statuten, tot doel:
“Het aan een zo breed mogelijk publiek presenteren van het betere keramische product. Hieronder vallen gebruiksvoorwerpen, maar ook keramische sierkunst.
Voorts de onderlinge relatie tussen keramisten stimuleren en goede voorlichting over de keramische kunstvormen aan te bieden aan het publiek.”

De stichting Gouds Pottenbakkersfestival heet sinds 2006 Gouda Keramiekstad. De grootste verandering in aanpak: in de statuten is vastgelegd dat het festival elk jaar op Hemelvaartsdag en de dag er na wordt gehouden binnen de Goudse stadsgrenzen. De Goudse Keramiekdagen zijn geboren.

 Van Pottenbakker naar Keramist

Waarom die naamswijziging? De vroegere gebruikspottenbakkerij werd steeds meer kunst en de naam keramiek paste daar beter bij. Ook groeide het evenement van een bescheiden festival op de markt in Gouda naar een stadsevenement met vele activiteiten. Te denken valt aan een keramiekwandeling langs verschillende galeries, keramieke gevelversieringen en gevelstenen, de plateelkeurdag in de Museumtuin en een tentoonstelling Gouds Plateel in het Museum Gouda, de tentoonstelling in het voormalige stadhuis van de beste werkstukken van de keramisten, draaiers op de toevoerwegen naar de markt, diverse mini tentoonstellingen bij winkeliers in het centrum van de stad, specifieke rondwandelingen door het Goudse gidsengilde en nog veel meer.

De stichting onderhoudt nauwe banden met keramiekinstellingen in Gouda. Zo wordt intensief samengewerkt met onder meer de SBB Gouda Keramiekopleidingen, het Museum Gouda, het Goudse Gidsengilde en het Historisch Platform Gouda. Waar mogelijk dragen Goudse ondernemers hun steentje bij. Als sterevenement met jaarlijks meer dan 25.000 bezoekers wordt het festival structureel gesteund door de gemeente Gouda.

Start typing and press Enter to search